Yusufi

Office Add: Yusufi Mohallah Tanzeem Committee, Gr Flr, Shed No.3, 10, D. K. Cross Lane, Near Sussex Ind Estate, Byculla (E), Mumbai – 400 027. Tel No 022 23735225

No. Names Post
1 Sk. Shabbir Bhai Bundiwala Aamil Saheb
2 Sk. Haider Bhai Poonawala Secretary
3 Mansur Bhai Vangrelwala Jt. Secretary
4 M. Yusuf Bhai Tambawala Treasurer
5 Sk. Badrul Jamali Bhai Mahableshwarwala Jt. Treasurer
6 Sk. Murtaza Bhai Yamani Member
7 Sk. Yusuf Bhai Poonawala Member
8 Sk. Dr. Abbas Bhai Mistry Member
9 M. Hussain Bhai Battiwala Member
10 Mufaddal Bhai Lakdawala Member
11 Yunus Bhai Bootwala Member
12 Juzer Bhai Dalal Member
13 Hussain Bhai Sk. Badrujamali Bhai Mahableshwarwala Member
14 Taher Bhai Baldiwala Member
15 Shabbir Bhai Bhopalwala Member
16 Taher Bhai Ghadiyali Member