Taiyebi

Office Add: Taiyebi Mohallah Tanzeem Committee, Taiyebi Masjid, 4th Floor, 138, Kazi Syed Street, Mumbai – 400 003. Tel No 022- 23452415

No. Names Post
1 Qaizar Bs Bin Hashim Bs Aamil Saheb 
2 M. Ismail Bhai M. Akbarali Bhai Nasikwala Secretary 
4 M. Murtaza Bhai M. Yaqub Bhai Sapatwala Treasurer 
3 Sk. Zakiuddin Bhai Aziz Bhai Rangwala Jt Secretary 
5 Mustafa Bhai Moiz Bhai Lilamwala Jt.Treasurer 
6 Sk. Hatim Bhai Ibrahim Bhai Sadriwala Member 
7 Sk. Shabbir Bhai M. Abbas Bhai Jalgaonwala Member 
8 M. Murtaza Bhai Shabbir Bhai Balsara Member 
9 M. Zoeb Bhai Sk. Hamza Bhai Patanwala Member 
10 M. Zaakir Bhai Fakhruddin Bhai Bikanerwala Member 
11 M. Juzer Bhai Alihusain Bhai Vakharia Member 
12 Juzer Bhai Shabbir Bhai Balsara Member 
13 Murtaza Bhai Sk. Alihusain Bhai Dargaiwala Member 
14 Hasnain Bhai Najmuddin Bhai Kapadia Member 
15 Husain Bhai Miqdad Bhai Manasawala Member 
16 Mustafa Bhai M. Husain Bhai Shirpurwala Member 
17 Saifuddin Bhai Sadiqali Bhai Kachwala Member 
18 Hakimuddin Bhai Jabir Bhai Dahodwala Member