SBP Transit 2

Office Add: Saifee Burhani Park Transit II, MHADA Transit, Gr Flr, New Hind Mill Compound, Rambhau Bhogle Marg, Ghodabdev, Mumbai – 400 033. Tel No 9920014652

No. Names Post
1 Sk. Juzer Bhai Banswadawala Aamil Saheb
2 Sk. Juzer Bhai Rajkotwala Secretary
3 M. Hussain Bhai Ratlamwala Jt. Secretary
4 Zoeb Bhai Tinwala Treasurer
5 Aziz Bhai Taher Bhai Suterwala Jt. Treasurer
6 Moiz Bhai Burmawala Member
7 Sk. Badruddin Bhai Ragib Member
8 M. Yusuf Bhai Kanchwala Member
9 M. Murtaza Bhai Patanwala Member
10 M. Shabbir Bhai Ghadiyali Member
11 M. Juzer Bhai Rampurawala Member
12 Murtaza Bhai Indorewala Member
13 Zoeb Bhai Polaiwala Member
14 Mohammed Bhai Slatewala Member
15 Zohair Bhai Kothari Member
16 Taher Bhai Bhanpurawala Member
17 Sk. Juzer Bhai Gandhi Member
18 Yusuf Bhai Dudhwala Member
19 Huzefa Bhai Arsiwala Member