SBP Transit 1

Office Add: Saifee Burhani Park Transit I, Gr Floor, Old Anjeerwadi, Hanuman Lane, Mazgaon, Mumbai – 400 010. Tel No 9737457252

No. Names Post
1 Sk. Saifuddin Bhai Sadriwala Aamil Saheb
2 M. Juzer Bhai Sk. Gulaamabbas Bhai Rokadia Secretary
3 M. Hatim Bhai Sk. Ismail Bhai Rasheed Treasurer
4 Huzaifa Bhai M. Idris Bhai Attarwala Jt. Tresurer
5 Sk. Mustafa Bhai Fakhruddin Bhai Bhojawala Member
6 Sk. Aqeel Bhai Yusufali Bhai Shirazi Member
7 M. Shabbir Bhai M. Yahya Bhai Ghadyali Member
8 M. Mohammed Bhai Enayatali Bhai Ratlamwala Member
9 M. Shabbir Bhai M. Taher Bhai Kanchwala Member
10 M. Taherbhai Ismail Bhai Patanwala Member
11 Hakimuddin Bhai Abdeali Bhai Tankiwala Member
12 Huzaifa Bhai Mohammed Bhai Vasanwala Member
13 Mansoor Bhai Qadir Bhai Motorwala Member
14 Qutubuddin Bhai Husain Bhai Morbiwala Member
15 Taher Bhai Shabbir Bhai Mister Member
16 Taher Bhai Badruddin Bhai Kapasi Member