Saifee Fatemi

Office Add: Saifee Fatemi Mohallah Tanzeem Committee, 1st Flr, Haroon Manzil, Kandi Mohallah, Mumbai 400 003, Tel No 022- 23771962, 23771952

No. Names Post
1 Sk. Abdullah Bhai Amravatiwala Aamil Saheb
2 Sk. Mohammad Bhai Sk. Abbas Bhai Modi Secretary
3 M. Mustafa Bhai Sk. Hatim Bhai Zakir Joint Secretary
4 M. Abizer Bhai Hasanali Bhai Unwala Treasurer
5 M. Murtaza Bhai Diwan Joint Treasurer
6 Sk. Aqeelhussain Bhai Khandwala Member
7 Sk. Abdullah Bhai Asgarali Bhai Ghia Member
8 M. Aliasgar Bhai S. Darugar Member
9 M. Shabbir Bhai Motiwala Member
10 M. Taher Bhai Saifuddin Bhai Arsiwala Member
11 M. Shabbir Bhai Tinwala Member
12 M. Murtaza Bhai Hotelwala Member
13 M. Huzefa Bhai Alvi Member
14 Mustansir Bhai Abbas Bhai Mody Member
15 Taher Bhai Fakhruddin Bhai Dewaswala Member
16 Mustafa Bhai Arsiwala Member
17 Kaizer Bhai A Hariyanawala Member
18 Shabbir Bhai Kamari Member
19 Muslim Bhai Umrethwala Member
20 Huzefa Bhai Jaorawala Member
21 Murtaza Bhai K Kanchwala Member