Najmi

Office Add: Najmi Mohallah Tanzeem Committee, Najmi Masjid Gr Flr, Abdul Rehman Street, Mumbai – 400 003. Tel No 022- 40226052

No. Names Post
1 Sk. Abdemanaaf Bhai Rangwala Aamil Saheb
2 Sk. Yusuf Bhai Mohsin Bhai Kagalwala Secretary
3 M. Quresh Bhai Siraj Bhai Kothari Treasurer
4 M. Mustafa Bhai M. Qurbanhusain Bhai Mandsaurwala Joint Secretary
5 Abdulqadir Bhai Hakimuddin Bhai Jamali Joint Treasurer
6 Sk. Taherbhai Bhai Abbas Bhai Presswala Member
7 Sk. Saifuddin Bhai FazleHusain Bhai Khergoonwala Member
8 Sk. Abdeali Bhai Saleh Bhai Jariwala Member
9 Sk. Ismail Bhai Akber Bhai Neemuchwala Member
10 M. Aliasgar Bhai Sk. Hasanali Bhai Mullajiwala Member
11 M. Kausarali Bhai M. Mohammed Bhai Motiwala Member
12 M. Hatim Bhai Saleh Bhai Jariwala Member
13 Fakhruddin Bhai Noman Bhai Moorga Member
14 Abbas Bhai Qayamali Bhai Ahmedabadwala Member
15 Yusuf Bhai Hakimuddin Bhai Mandasaurwala Member
16 Huzaifa Bhai Shamshuddin Bhai Dudhwala Member
17 Taiyeb Bhai Abdulhusain Bhai Rangwala Member