Husami

Office Add: Husami Mohallah Tanzeem Committee, Husami Masjid, 2nd Flr, 207, Maulana Azad Road, Madanpura, Mumbai-8. Tel: 022-23096780 / 23076502

No. Names Post
1 Sk. Mustafa Bhai Indorewala Aamil Saheb
2 Sk. Husamuddin Bhai Sk. Ahmedali Bhai Ringwala Secretary
3 M Juzer Bhai Sk Turabali Bhai Potia Joint Secretary
4 M Mohammedali Bhai Karim Bhai Bharmal Treasurer
5 Ibrahim Bhai Taiyebali Bhai Dhorajiwala Joint Treasurer
6 Sk. Abbasbhai Sk. Ibrahim Bhai Yamani Member
7 Sk. Aliasgar Bhai M. Taiyebali Bhai Jaorawala Member
8 Sk. Shabbir Bhai Sk. Abbas Bhai Pardawala Member
9 Sk. Mohammed Bhai Sk. Yahya Bhai Pardawala Member
10 Sk. Mehmood Bhai Sk. Saleh Bhai Husein Member
11 M. Baqirhusain Bhai M. Fakhruddin Bhai Kanorewala Member
12 M. Burhanuddin Bhai Alihusain Bhai Indorewala Member
13 M. Hunaid Bhai Taherali Bhai Jaorawala Member
14 M. Juzer Bhai Sk. Haroon Bhai Amiruddin Member
15 M. Saifuddin Bhai Alihusain Bhai Khairgoonwala Member
16 Yusuf Bhai Tayyeb Bhai Bootwala Member
17 Juzer Bhai Taherali Bhai Vajihi (changi) Member
18 Shabbir Bhai Abbas Bhai Mithaiwala Member
19 Shabbir Bhai Husain Bhai Jalwala Member
20 Shabbir Bhai Abid Bhai Dhorajiwala Member
21 Murtaza Bhai Abdullah Bhai Divasli Member
22 Murtaza Bhai Abdulhusain Bhai Masood Member
23 Mufaddal Bhai Qutbuddin Bhai Kapasi Member
24 Sadiq Bhai Mohammedali Bhai Bhavnagarwala Member
25 Fakhruddin Bhai Abid Bhai Bhavnagarwala Member
26 Shabbir Bhai M. Abbas Bhai Patanwala Member
27 Aunali Bhai Shabbirhusain Bhai Moiyadi Member
28 Shabbir Bhai Muzafferhusein Bhai Mandsaurwala Member