Husaini

Office Add: Husaini Mohallah Tanzeem Committee, Husaini Masjid Complex, Gr Flr, 57/59, Raudat Tahera Street, Mumbai – 400 003. Tel No 022- 23474370

No. Names Post
1 Sk. Husain Bhai Bhopalwala Aamil Saheb
2 Sk. Abdeali Bhai Abdulhusain bhai Azad(Chechatwala) Secretary
3 Sk. Abbas Bhai Patanwala Jt.Secretary
4 M. Habil Bhai M. Ozair Bhai Parekh Treasurer
5 Abid Bhai M. Hakimuddin Bhai Sunelwala Jt. Treasurer
6 Sk. Firoz Bhai M. Fakhruddin Bhai Poonawala Member
7 Sk. Mukaram Bhai Abbas Bhai Jawadwala Member
8 M. Abbas Bhai Chashmawala Member
9 M. Mohammad Bhai M. Saifuddin Bhai Kheriwala Member
10 M. Mustafa Bhai Jawadwala Member
11 M. Shabbir Bhai Taher Bhai Nullwala Member
12 M. Shabbir Bhai Abdulhusain Bhai Dahodwala Member
13 M. Shabbir Bhai Sk. Mohammed Bhai Maharaj Member
14 M. Shabbir Bhai Ahmedali Bhai Dalal Member
15 M. Zohair Bhai M. Mohammad Bhai Fanuswala Member
16 Abid Bhai Baranwala Member
17 Abizer Bhai Hakimuddin Bhai Aga Member
18 Aliasger Bhai Jawadwala Member
19 Burhanuddin Bhai Yusufali Bhai Readymadewala Member
20 Husain Bhai Shk Qmruddin Bhai Ujjainwala Member
21 Juzer Bhai Shabbir Bhai Rangoonwala Member
22 Juzer Bhai Sk Yusuf Bhai  Kothari Member
23 Mohammed Bhai Noman Bhai Patanwala Member
24 Moiz Bhai Murtuza Bhai Choolawala Member
25 Moiz Bhai Pardawala Member
26 Moiz Bhai Hatim Bhai Barwaniwala Member
27 Moiz Bhai Goawala Member
28 Shabbir Bhai Gulamabbas Bhai Rampurawala Member
29 Zohair Bhai Khergoonwala Member