Hashimi

Office Add: Hashimi Mohallah Tanzeem Committee, Kapadwanj ni Wadi, 105/107, Gr Flr, Patthe Bapurao Marg, Near Daulat Complex, Grant Road Mumbai – 400 008. Tel No 022 – 23050906

No. Names Post
1 Sk. Zoher Bhai Sk Abdulhusain Saify Aamil Saheb
2 Sk. Aziz Bhai Hatim Bhai Katib Secretary
3 Aliasgar Bhai Najmuddin Bhai Patanwala Treasurer
4 M. Shabbir Bhai Saleh Bhai Bootwala Jt. Secretary
5 Shabbir Bhai Nooruddin Bhai Pardawala Jt. Treasurer
6 M. Abbas Bhai Shamsuddin Bhai Lokat Member
7 Shabbir Bhai Abdulhusain Bhai Ezzi Member
8 M. Murtaza Bhai Sk Mohammed Bhai Khambaty Member
9 Moiz Bhai Jafar Bhai Baldiwala Member
10 Shabbir Bhai Abdullah Bhai Sabuwala Member
11 Adnan Bhai Cyclewala Member
12 Tayyeb Bhai Husain Bhai Chhatriwala Member
13 Sk. Hatim Bhai Abdulhusain Bhai Masood Member
14 M. Husain Bhai Sk. Zoebali Bhai Pardawala Member
15 Mufaddal Bhai Saifuddin Bhai Federal Member
16 Shabbir Bhai Asgarali Bhai Dalal Member
17 Sk. Mustansir Bhai Sk. Ahmedali Bhai Angoothiwala Member
18 Mohammed Bhai Amreliwala Member
19 Abbasbhai Bhai Ambawala Member
20 Mohammed Bhai Narsingharwala Member
21 Shabbir Bhai Taherali Bhai Lokat Member
22 M. Mustafa Bhai Sk. Zoebali Bhai Pardawala Member
23 Sk. Mohammed Bhai Sk. Taher Bhai Khambaty Member