Burhani

Office Add: Burhani Masjid Tanzeem Committee, Burhani Masjid, 2nd Flr, Sarang Street, Khokha Bazaar, Mumbai-3. Tel: 022-23422923

No. Names Post
1 Qusai Bs Bin Mohammedbhai Vaziri Aamil Saheb
2 Sk.Shabbir Bhai M.Yusuf Bhai Madha Secretary
3 Sk.Saifuddin Bhai M.Mohsin Bhai Kaka Treasurer
4 Shabbir Bhai Noman Bhai Gulamaliwala Jt. Secretary
5 Sk.Mustafa Bhai M.Husain Bhai Mala Jt. Treasurer
6 Sk.Ebrahim Bhai M.Yusuf Bhai Madha Member
7 Sk.Juzer Bhai Sk.Abdulhusain Bhai Vajihee Member
8 Sk.Shabbir Bhai Sk.Mohammed Bhai Mukhtiyar Member
9 Sk.Husain Bhai Sk.Ahmedali Bhai Electricwala Member
10 Sk.Shabbir Bhai M.Abdulhusain Bhai Motorwala Member
11 Sk.Ebrahim Bhai Shaikali Bhai Khambati Member
12 M.Mohammed Bhai Fazalhusain Bhai Patrawala Member
13 M.Mustansir Bhai Dawood Bhai Lilamwala  Member
14 M.Mustafa Bhai Sk.Ismail Bhai Nadir Member
15 Huzaifa Bhai Sk.Mohammed Bhai Qamari Member
16 Murtaza Bhai Abbas Bhai Lokhandwala Member
17 Saifuddin Bhai Alimohammed Bhai Golwala Member