BADRI

Office: Badri Mohallah Tanzeem Committee, 32, Hasanali Bldg, 1st flr, Jijabhai Dadabhai Lane Fort, Mumbai-1. Tel No: 022-22615130/22696324

No. Names Post
1 Janab Saeedulkhair Bs Shz Yusuf Bs Najmuddin Amil Saheb
2 Yusuf Bs Bin Hatim Bs Mohammedi Mauwin Amil Saheb
3 Sk. Abbas Bhai Sk. Karim Bhai Dohadwala  Secretary
5 M. Shabbir Bhai M. Firoz Bhai Shafiqui Treasurer
4 M. Taher Bhai Sk. Alimohammed Bhai Diwan Jt.Secretary
6 M. Aliasger Bhai M. Abbas Bhai Tambawala Jt.Treasurer
7 M. Saifuddin Bhai Abbas Bhai Kapasi Member
8 Sk. Hebatullah Bhai Sk.Husain Bhai Cassumjee Member
9 Sk. Huzaifa Bhai Sk.Idris Bhai Bamboat Member
10 Sk. Shabbir Bhai Sk. Alimohammed Bhai Rumalwala Member
11 M. Shabbir bhai Sk.Turabali Bhai Potia Member
12 Sk.Juzer Bhai Sk.Abdulhusain Bhai Yamani Member
13 M. Husain Bhai Sk.Taher Bhai Lokhandwala Member
14 Sk. Ibrahim Bhai Yusufali Bhai Haveliwala Member
15 M. Saifuddin Bhai Sk.Abbas Bhai Unjhawala Member
16 M. Mustaali Bhai Sk.Abbas Bhai Dahodwala Member
17 M. Mustafa Bhai Sk.Shabbir Bhai Wardhawala Member
18 M. Shabbir Bhai Roshan Bhai Virpurwala Member
19 M. Shabbir Bhai Sk.Zohair Bhai Kagalwala Member
20 Adnan Bhai Abbas Bhai Kapasi Member